خواهشمند است برای مشاهده مطلب ورود یا ثبت نام نمایید.

 

عضو هیات علمی آکادمی بین المللی نگرش مثبت
استاد دانشگاه تهران

«برای دانلود موضوع مورد نظر لمس یا کلیک نمایید»

ردیف موضوعات پخش
۱ مهندسی رفتار ارتباطی و راهکارهای آن در زندگی
۲ مدیریت ارتباطات
۳ مدیریت برخود - قسمت۱
۴ مدیریت برخود - قسمت۲
۵ مدیریت دانش-قسمت۱
۶ مدیریت دانش-قسمت۲
۷ مدیریت دانش-قسمت۳
۸ مدیریت مثبت اندیشی
۹ مدیریت تقسیم کار و بهره وری در زندگی و کسب و کار - مهارت های زندگی
۱۰ مدیریت تقسیم کار، کارایی و بهره وری و راهکارهای آن در کسب و کار و زندگی و بازاریابی شبکه ای
۱۱ مدیریت تقسیم کار، کارایی و بهره وری و راهکارهای آن درکسب و کار و زندگی (قسمت پایانی)
۱۲ مدیریت ارزیابی عملکرد وراهکارهای آن درکسب وکاروزندگی باارایه راهکارهای عملیاتی در مدیریت
۱۳ کلید طلایی رفع تعارض درسازمان و راهکارهای آن درکسب و کار و زندگی با ارایه راهکارهای عملیاتی - قسمت۱