خواهشمند است برای مشاهده مطلب ورود یا ثبت نام نمایید.

 

چطور میتوان به یک زندگی هدفمند، پویا و پر ثمر دست یافت و از رخوت و سکون رها شد؟
موانع کلیدی ایجاد تغییر و پیشرفت در زندگی و تجربه زندگی دلخواه مان کدامند؟

عضو هیات علمی آکادمی بین المللی نگرش مثبت

«برای دانلود موضوع مورد نظر لمس یا کلیک نمایید»

ردیف موضوعات پخش
۱ اولین گام خودشناسی - قسمت۱
۲ اولین گام خودشناسی - قسمت۲
۳ اولین گام خودشناسی - قسمت۳
۴ اولین گام خودشناسی - قسمت۴