خواهشمند است برای مشاهده مطلب ورود یا ثبت نام نمایید.

 

عضو هیات علمی آکادمی بین المللی نگرش مثبت

«برای دانلود موضوع مورد نظر لمس یا کلیک نمایید»

ردیف موضوعات پخش
۱ سخت ترین کار جهان فهماندن به کسی است که حقوقش در نفهمیدن است
۲ کهن الگو های غلط چیست؟
۳ کمالگرایی آفت بزرگ موفقیت در زندگی
۴ موفقیت یک فرآیند جذبیست نه تعقیبی
۵ علت فتح قله های موفقیتی چیست؟